Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

SOSNOWIECKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH ”DROMADER” Sosnowiec

Jesteś tutaj: Strona główna - REGULAMIN ZARZĄDU

REGULAMIN CZŁONKOSKI

Zał. nr 1
do uchwały nr 7/WZ/2019 Walnego Zebrania
z dn. 27.03.2019 r.
REGULAMIN CZŁONKOSKI
Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
„DROMADER”
Wzajemna pomoc, jaką można zaoferować drugiej osobie uzależnionej od
alkoholu jest powinnością każdego członka Stowarzyszenia „Dromader”.
§ 1
Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. utrzymania całkowitej abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych,
2. dbania o majątek Stowarzyszenia i jego dobre imię na zewnątrz,
3. wykazywania troski o estetykę i czystość pomieszczeń Stowarzyszenia,
4. opłacania regularnie składek członkowskich.
§ 2
Osoby będące po spożyciu alkoholu lub pod działaniem narkotyków i innych
środków psychoaktywnych nie mają prawa przebywania w pomieszczeniach klubu.
§ 3
Wszystkie osobiste sprawy poruszane w spotkaniach, warsztatach terapeutycznych
lub innych formach uczestnictwa w Stowarzyszeniu, dotyczące jego członków i osób
w nim przebywających powinny pozostać w Stowarzyszeniu.
§ 4
Członek Stowarzyszenia, który przerwał abstynencję, powinien powiadomić o tym
fakcie „Społeczność” oraz wznowić ją poprzez uczestnictwo w zajęciach
Stowarzyszenia.
§ 5
Uczestnictwo w spotkaniach „Społeczności”obowiązuje każdego członka.
§ 6
Członek Stowarzyszenia dopuszczający się łamania postanowień statutu i regulaminu
traci swe prawa członkowskie bez względu na pełnioną funkcje, staż abstynencki
oraz zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 7
Osoby które zostały wykluczone ze Stowarzyszenia lub same odeszły, ponownie będą
mogły wstąpić do niego po okresie 1-go roku.
§ 8
Wszystkie spotkania w Stowarzyszeniu mają charakter otwarty z wyjątkiem zebrań,
na których omawiane są osobiste sprawy członków Stowarzyszenia.
§ 9
Majątkiem Stowarzyszenia opiekuje się „Gospodarz”, który odpowiada za czystość i
wystrój pomieszczeń, sprawność urządzeń w lokalu, wypożyczanie i wydawanie
sprzętu klubowego dla członków Stowarzyszenia.

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego